Tuesday, 8 November 2011

latihan kemahiran KV

Kemahiran 4  : Suku kata KV.

Nama murid : ________________________________________________________

Tahun            : _______________________Umur:___________________________

Arahan         :4.4 Tandakan ( X ) pada suku kata KV yang berbeza.


ca
ci
ca
ca
ce

fi
fi
le
ku
fi

mu
mu
mu
nu
hu

se
te
te
te
le

vi
vo
vo
ve
vo


Kemahiran 4  : Suku kata KV.

Nama murid : ________________________________________________________

Tahun            : _______________________Umur:___________________________

Arahan         :4.5 Warnakan suku kata yang sama.

sa
ca
sa
sa
sa ti
li
ti
ti
timu
mu
nu
mu
mugo
go
go
jo
goke
he
ke
ke
ke


No comments:

Post a Comment