Friday, 28 October 2011

Contoh Latihan Kemahiran

Kemahiran I  : Menamakan huruf kecil.

Nama murid : ________________________________________________________

Tahun            : _______________________Umur:___________________________

Arahan         :1.1 Sebut abjad mengikut urutan.


a

b
c
d
e

f
g
h
i

j
k
l
m

n
o
p
q

r
s
t
u

v
w
x
y

zNo comments:

Post a Comment